Γενικοί όροι και προυποθέσεις

 

Όροι Χρήσης

Το www.globalvape.club είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (καλούμενο στο εξής «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ») πώλησης ηλεκτρονικών τσιγάρων, διαφόρων ανταλλακτικών για ηλεκτρονικά τσιγάρα, υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων, ηλεκτρονικών συσκευών, μικροσυσκευών και μικροαντικειμένων (αξεσουάρ) και αποτελεί ιδιοκτησία _ καλούμενου στο εξής «ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ», το οποίο εδρεύει  στην οδό _ Τηλ. _ ΑΦΜ _ της ΔΟΥ _, διατηρεί δε σημείο λιανικής πώλησης και παραλαβών επί της οδού αυτής. Οι υπηρεσίες της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ παρέχονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και την πολιτική εμπιστευτικότητας προσωπικών δεδομένων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων. Ο επισκέπτης, με την είσοδό του στην «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους. Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης. Οι δε επισκέπτες / χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. Σε περίπτωση ΜΗ αποδοχής οποιουδήποτε όρου χρήσης, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητώς η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.

1. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της (www.globalvape.club) τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται, όσο και των παρεχομένων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

2. Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 10. «Επιστροφές Προϊόντων»). Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου \"όπως ακριβώς έχουν\". Σε καμία περίπτωση η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (και ως εκ τούτου και η ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ) δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.globalvape.club, ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή/και του www.globalvape.club ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.globalvape.club και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

4. Αλλαγές στην ιστοσελίδα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει ή να αποσύρει οποιοδήποτε μέρος ή ολόκληρη την ιστοσελίδα ή και των όρων χρήσης αυτής οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύσουν από την επόμενη φορά που ο χρήστης θα επισκεφθεί την ιστοσελίδα. Οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας δεν δικαιούνται οποιαδήποτε αποζημίωση επειδή αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτήν. 

5. Προσωπικά Στοιχεία

Για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι απαραίτητη η εκ μέρους σας γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Προκειμένου να προβείτε σε παραγγελία, θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνσή σας, η διεύθυνση στην οποία θέλετε να αποσταλούν τα προς πώληση προϊόντα, ο αριθμός του τηλεφώνου σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση κ.λπ. Στην περίπτωση που επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής την πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας, θα σας ζητηθεί ο αριθμός της, η ημερομηνία λήξεως και ο κωδικός ασφαλείας της (CVV/CVC2), επίσης το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του κατόχου της πιστωτικής κάρτας, στοιχεία τα οποία εισάγετε σε ειδικά κρυπτογραφημένο σύστημα myPOS του Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού myPOS Europe Ltd  (https://www.mypos.eu) με τον οποίο συνεργάζεται η «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ». Στην περίπτωση που επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής την παγκόσμια υπηρεσία πληρωμών Paypal (www.paypal.com) θα σας ζητηθεί να εισάγετε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και τον κωδικό σας. Τα στοιχεία αυτά θα τα εισάγετε στο ειδικά κρυπτογραφημένο σύστημα της υπηρεσίας πληρωμών Paypal (www.paypal.com) για να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας. Με την καταχώρηση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης και του κωδικού εγγραφής σας στο σύστημα του διαδικτυακού τόπου του www.globalvape.clubαποδέχεστε ότι όλες οι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας κοινοποιήσεις προς εσάς δύνανται να γίνονται και στην δηλωθείσα ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του καταστήματος και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.globalvape.club, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.globalvape.club, λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του www.globalvape.club, τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό, με σκοπό την υποστήριξη και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

7. Αγορά προϊόντων

Κατά την αγορά αλλά και την ολοκλήρωση της παραγγελίας με την χρήση του συστήματος (καλάθι αγορών) του διαδυκτιακού καταστήματος www.globalvape.club, ο χρήστης καθοδηγείται βήμα προς βήμα από τις αυτόματες υποδείξεις του συστήματος. Η παραγγελία θα αρχειοθετείται. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα αποστέλλεται στο χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα που θα πιστοποιεί την παραλαβή της παραγγελίας. Επίσης, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον χρήστη τηλεφωνικά, ώστε να επιβεβαιώσει την παραγγελία. Εάν κατά την εκτέλεση της παραγγελίας συμβεί κάποιο λάθος με ευθύνη του καταστήματος, το τελευταίο έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει το λάθος. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης, προ της ολοκλήρωσης της παραγγελίας, θα έχει την δυνατότητα να ελέγξει την παραγγελία και να την διορθώσει. 

8. Τιμές Πωλούμενων Προϊόντων

Στις τιμές που αναγράφονται δίπλα από κάθε προϊόν ως τελική τιμή περιλαμβάνεται και ο εκάστοτε νόμιμος ΦΠΑ. Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται το κόστος αποστολής. Το συνολικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής) επιβεβαιώνεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας. 

9. Αποστολή – Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Οι αποστολές θα γίνονται στον τόπο που μας έχει υποδείξει ο πελάτης με έναν από τους διαθέσιμους τρόπους αποστολής που έχει επιλέξει ο πελάτης κατά την διαδικασία της αγοράς. Εφόσον το παραγγελλόμενο προϊόν είναι άμεσα διαθέσιμο στις αποθήκες μας κι εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι που να μας αναγκάζουν να αναστείλουμε προσωρινά ή μόνιμα τις πωλήσεις ενός προϊόντος, θα γίνεται προσπάθεια οι αποστολές να εκτελούνται σε 24 έως 48 ώρες.

10. Τρόποι Πληρωμής

Για την διευκόλυνση και την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, το www.globalvape.club, σας παρέχει τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

Με αντικαταβολή μετρητοίς.
Η πληρωμή με αντικαταβολή γίνεται με την παράδοση της παραγγελίας στον υπάλληλο της Courier με την οποία συνεργαζόμαστε.

Πληρωμή μέσω του συστήματος πληρωμών της PAYPAL.

Εάν τηρείτε λογαριασμό στην υπηρεσία PayPal, μπορείτε να πληρώσετε για την παραγγελία σας μέσω του λογαριασμού σας, Χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Μπορείτε μέσω του συστήματος της Paypal (www.paypal.com) που διαθέτουμε, να εξοφλήσετε το ποσό της παραγγελίας σας. Η διαδικασία εκκαθάρισης της πληρωμής σας, αναλαμβάνεται από την Paypal, εξασφαλίζοντάς σας την απόλυτη ασφάλεια των συναλλαγών σας. Το www.globalvape.club, δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία που διατηρείτε στην www.paypal.com, και με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και για αυτό το λόγο χρειάζεται να τα καταχωρείτε εκ νέου κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής στο www.globalvape.club.

Με χρέωση  πιστωτικής ή χρεωστική κάρτας.

Μπορείτε με απόλυτη ασφάλεια μέσω του συστήματος _ που συνεργαζόμαστε, να εξοφλήσετε το ποσό της παραγγελίας σας. Δεκτές γίνονται οι πιστωτικές κάρτες Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, VPAY και JCB. Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελία σας, θα λάβετε αυτόματα ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τις λεπτομέρειες της παραγγελίας. Ο υπεύθυνος υπάλληλος παραγγελιών του www.globalvape.club, θα επεξεργαστεί  τα στοιχεία της παραγγελίας για την ορθότητα των στοιχείων και την διαθεσιμότητα των προϊόντων. Κατόπιν, θα λάβετε εκ νέου ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με οδηγίες για την πληρωμή. Μέσω ενός συνδέσμου (link), το σύστημα οδηγεί με ασφάλεια τον πελάτη στην πύλη πληρωμών myPOS της εταιρείας _ στην οποία καταχωρεί τα στοιχεία της κάρτα του. Η διαδικασία έγκρισης της συναλλαγής, αναλαμβάνεται από την τράπεζα στην οποία έχει γίνει η έκδοση της κάρτας του πελάτη, εξασφαλίζοντάς την απόλυτη ασφάλεια των συναλλαγών σας. Το www.globalvape.club, δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, και για αυτό το λόγο χρειάζεται να τα καταχωρείτε εκ νέου κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την πιστωτική σας κάρτα για συναλλαγές μέσω αυτού του συστήματος πληρωμών.

Με Κατάθεση στον παρακάτωΤραπεζικό λογαριασμό:
Μπορείτε να επιλέξετε την τράπεζα που σας διευκολύνει για την κατάθεση του ποσού της παραγγελίας σας. Παρακαλούμε στο παραστατικό κατάθεσης αναφέρετε ως αιτιολογία το πλήρες ονοματεπώνυμο σας και τον αριθμό της παραγγελίας σας.
Ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο μπορείτε να καταθέσετε τα χρήματα είναι:

 

11. Αποστολές Προϊόντων

Για να προχωρήσει το www.globalvape.club στην αποστολή της παραγγελίας σας, θα πρέπει πρώτα να επιβεβαιωθεί η πληρωμή ή η κατάθεση του συνολικού ποσού της παραγγελίας σας. Μια διαδικασία που συνήθως διαρκεί έως 1 εργάσιμη ημέρα. 

Οι αποστολές θα γίνονται στον τόπο που μας έχει υποδείξει ο πελάτης με έναν από τους διαθέσιμους τρόπους αποστολής που έχει επιλέξει ο πελάτης κατά την διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Εφόσον τα παραγγελλόμενα προϊόντα είναι άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας κι εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι που να μας αναγκάζουν να αναστείλουμε προσωρινά ή μόνιμα τις πωλήσεις ενός προϊόντος, θα γίνεται προσπάθεια οι αποστολές να εκτελούνται σε 24 έως 48 ώρες. 

Χρόνος Παράδοσης: Ο χρόνος παράδοσης της παραγγελίας, ποικίλει ανάλογα τον τόπο και τον τρόπο της αποστολής. Η "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ" δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Δωρεάν Μεταφορικά: Παραγγελίες αξίας άνω των 39 € θα αποστέλοντε χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για τα μεταφορικά. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, η παράδοση της παραγγελίας, εντός της Ελλάδας. Σε αυτή την περίπτωση, οι αποστολές θα πραγματοποιούντε με την συνεργαζόμενη υπηρεσία ταχυμεταφορών ACS (εξαιρούντε οι δυσπρόσιτες περιοχέςή τα ΕΛ.ΤΑ. Για πακέτα άνω των 2kg υπάρχει έξτρα χρέωση 1€/Κg.

Στις περιπτώσεις που  ο τόπος παράδοσης της παραγγελίας είναι σε μια από τις δυσπρόσιτες περιοχές, το globalvape.club, δεν δεσμεύεται για τον τρόπο ή την εταιρεία που θα γίνει η αποστολή. 

Παραγγελίες εκτός Ελλάδας: Δεν δεχόμαστε παραγγελίες εκτός Ελλάδας για προϊόντα ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιέκτες επαναπλήρωσης.

 

12. Επιστροφές Προϊόντων

Στις περιπτώσεις που, με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του καταστήματος, το προϊόν που απεστάλη στον πελάτη δεν αντιστοιχεί στο προϊόν που παραγγέλθηκε (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή κ.λ.π), ο πελάτης έχει δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εντός προθεσμίας 14 ημερών από την ημέρα της παράδοσης, (οδηγία 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο και τέθηκε σε ισχύ στις 13.06.2014), ωστόσο, αν η λήξη αυτής της προθεσμίας συμπίπτει με αργία, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα και o πελάτης πριν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για τυχόν επιστροφή, οφείλει να ενημερώσει το www.globalvape.club, με e-mail στο: support@globalvape.club, ή στα τηλέφωνα: 28210 79234 - 28210 34058 - 6973 057805 για να του δοθούν οδηγίες για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει σχετικά με την επιστροφή.  Στις περιπτώσεις αυτές το κατάστημα αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος στη έδρα του καθώς και τα έξοδα αποστολής για την αντικατάσταση του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι τα επιστρεφόμενα προϊόντα επιστρέφονται από τον πελάτη προς το κατάστημα με τον ίδιο τρόπο και την ίδια εταιρεία μεταφορών που τα παρέλαβε. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν επιστραφεί εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, τότε το κατάστημα δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και η συσκευασία του να είναι άθικτη, χωρίς δηλαδή να έχει αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί.

Στις περιπτώσεις που, με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του καταστήματος, το προϊόν που απεστάλη στον πελάτη παρουσίαζε ελάττωμα (λειτουργίας ή ποιότητας) ή ήταν κακής και ελαττωματικής ποιότητας (κατεστραμμένο κατά την μεταφορά, κ.λ.π.) ο πελάτης οφείλει είτε εξ αρχής να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος είτε, αφού έχει παραλάβει να επιστρέψει το προϊόν εντός προθεσμίας 14 ημερών από την ημέρα της παράδοσης, ωστόσο, αν η λήξη αυτής της προθεσμίας συμπίπτει με αργία, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα και o πελάτης πριν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για τυχόν επιστροφή, οφείλει να ενημερώσει το www.globalvape.club, με e-mail στο: support@globalvape.club, ή στα τηλέφωνα: _ για να του δοθούν οδηγίες για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει, σχετικά με την επιστροφή. Σε κάθε περίπτωση το προϊόν πρέπει να επιστρέφεται στην κατάσταση που παρελήφθη από τον πελάτη, πλήρες και χωρίς περαιτέρω φθορές και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν. Στις περιπτώσεις αυτές το κατάστημα αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος στη έδρα του καθώς και τα έξοδα αποστολής για την αντικατάσταση του προϊόντος. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν επιστραφεί εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, τότε το κατάστημα δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή.

Στις περιπτώσεις που το προϊόν που παραγγέλθηκε από τον πελάτη δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του και το γεγονός οφείλεται αποκλειστικά σε λάθος εκτίμηση του πελάτη, τότε το κατάστημα δεν έχει καμία ευθύνη και υποχρέωση για αλλαγή ή επιστροφή του προϊόντος.

13. Εγγυήσεις Προϊόντων

Για λόγους υγιεινής, δεν δεχόμαστε επιστροφές για προϊόντα που ανήκουν στις κατηγορίες:
 
 •   Υγρά Αναπλήρωσης ανοιγμένα ή σφραγισμένα
 •   Επιστόμια / Drip tips
 •   Ατμοποιητές και tank που έχουν χρησιμοποιηθεί και έχει γίνει πλήρωση με υγρό άτμισης.

Για τα υπόλοιπα προϊόντα ανάλογα με τις κατηγορίες που ανήκουν ισχύει εγγύηση ελαττωματικού κατά την παραλαβή (DOA – DeadOnArrival) και επιπλέον:

 •   Μπαταρίες τύπου eGo καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας 3 μηνών. Η εγγύηση δεν καλύπτει σπάσιμο, υγρασία, σπείρωμα και κινητά μέρη (κουμπί).
 •   Μπαταρίες επαναφορτιζόμενες σε εξωτερικό φορτιστή, εγγύηση ελαττωματικού κατά την παραλαβή (DOA – DeadOnArrival).
 •   Ηλεκτρονικά MOD – συσκευές μεταβλητής/σταθερής τάσης, εγγύηση 3 μηνών. Η εγγύηση δεν καλύπτει σπάσιμο, υγρασία, σπειρώματα και κινητά μέρη (κουμπί).
 •   Μηχανικά MOD, εγγύηση ελαττωματικού κατά την παραλαβή (DOA – DeadOnArrival).
 •   Ατμοποιητές, ανταλλακτικές αντιστάσεις και tank που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και δεν έχει γίνει πλήρωση με υγρό άτμισηςς, εγγύηση ελαττωματικού κατά την παραλαβή 
 • (DOA – DeadOnArrival).
 •   Φορτιστής eGo USB και φορτιστής αυτοκινήτου, εγγύηση ελαττωματικού κατά την παραλαβή (DOA – DeadOnArrival).
 •   Φορτιστής τοίχου (220Volts – to – USB), καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας 3 μηνών. Η εγγύηση δεν καλύπτει σπάσιμο και υγρασία.

  Συσκευές που καλύπτονται από εγγύηση του κατασκευαστή, ισχύουν οι όροι εγγύησης του κατασκευαστή

Για επιστροφές προϊόντων εντός εγγύησης ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία επιστροφής μη ελαττωματικών προϊόντων.

14. Ανήλικοι, Εγκυμοσύνη και Άτομα με προβλήματα υγείας

Όλα τα προϊόντα ηλεκτρονικών τσιγάρων που πωλούνται στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.globalvape.club και τα προϊόντα που συσχετίζονται όπως: ανταλλακτικά, υγρά αναπλήρωσης, κ.λ.π., απευθύνονται σε άτομα άνω των 18 ετών. H ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία αμέσως χωρίς προειδοποίηση, αν διαπιστώσουμε ότι η παραγγελία έχει πραγματοποιηθεί από κάποιον που δεν έχει νόμιμο δικαίωμα ή είναι κάτω από την ηλικία των 18 ετών. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο και τα προϊόντα που συσχετίζονται με αυτό, δεν προτείνονται σε άτομα κάτω των δεκαοκτώ ετών, σε γυναίκες εγκύους ή γυναίκες που θηλάζουν ή άτομα με αναπνευστικά προβλήματα. Επίσης δεν προτείνεται σε άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας χωρίς αρχικά να έχουν συμβουλευτεί το γιατρό τους. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ενθαρρύνει την χρήση νικοτίνης ή την χρήση κανναδιβιόλης (CBD). Αν κάποιος δεν είναι ήδη καπνιστής δεν πρέπει να αγοράσει τα προϊόντα μας.

15. Μέτρα ασφαλείας

Τα υγρά αναπλήρωσης πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Μετά από επαφή με το δέρμα η τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση κατάποσης ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Δείξτε τη συσκευασία ή την ετικέτα.

 

16. Newsletters – Διαφημιστικά/Ενημερωτικά Δελτία

Η  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ παρέχει την δυνατότητα στους επισκέπτες/χρήστες του www.globalvape.club, να επιλέξουν την πληροφόρηση τους για νέα προϊόντα, προσφορές, καταστήματα, διαγωνισμούς κτλ με την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων  “newsletters” στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια τηλεφώνου. Τα newsletters αυτά αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του www.globalvape.club και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.  Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα. Το www.globalvape.club δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία του. Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί να  λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα  δίνεται η δυνατότητα διακοπής λήψης τους. Η χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Πελάτη για θέματα που αφορούν τυχόν παραγγελίες του δεν συνιστούν ενημερωτικά δελτία κατά την έννοια του παρόντος.

17. Cookies & IPAddresses

Όπως τα περισσότερα διαδικτυακά sites μπορεί να αποθηκεύσουμε πληροφορίες που αφορούν τον χρήστη σε cookies (μικρά αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζουμε στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών του χρήστη). Η αποθήκευση των cookies είναι η συνήθης πρακτική που ακολουθούν πολλές ιστοσελίδες ώστε να να σας προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες όπως: κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι, κλπ.

Αν θα θέλατε να διαγράψετε τα cookies που είναι ήδη στον υπολογιστή σας, παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες του λογισμικό διαχείρισης αρχείων σας, για να εντοπίσετε το αρχείο ή τον κατάλογο που τα cookies αποθηκεύονται. Στις ρυθμίσεις του περιηγητή  σας μπορείτε να επιλέξετε να εμποδίσετε την αποθήκευση νέων cookies  ή να σας ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie  πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό σας δίσκο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή ή τον έλεγχο των cookies είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.aboutcookies.org

Σας ενημερώνουμε ότι όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP σας, ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τον υπολογιστή σας ή άλλη συσκευή πρόσβασης.

18. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι χρήσης, η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και οι συναλλαγές μέσω αυτού, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση, κατά την οποία κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια της έδρας της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν είναι μέθοδος διακοπής του καπνίσματος. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν προορίζονται για διάγνωση, θεραπεία ή παρεμπόδιση οποιασδήποτε κατάστασης, φυσικής ή πνευματικής νόσου και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα ιατρικής συμβουλής. Απευθύνονται μόνο σε νόμιμης ηλικίας καπνιστές και είναι προϊόντα απόλαυσης. Απαγορεύεται η χρήση τους από ανηλίκους, μη καπνιστές, εγκύους ή θηλάζουσες μητέρες και από άτομα με ή σε κίνδυνο από καρδιακή νόσο, υπέρταση, διαβήτη ή από άτομα υπό φαρμακευτική αγωγή για κατάθλιψη ή άσθμα. Τα υγρά αναπλήρωσης που διαθέτουμε προς πώληση από το www.globalvape.club, περιέχουν γλυκόλη προπυλενίου, φυτική γλυκερίνη και προαιρετικά νικοτίνη. Ορισμένα επίσης υγρά αναπλήρωσης περιέχουν κανναβιδιόλη (CBD) Η προπυλενογλυκόλη και η φυτική γλυκερίνη χρησιμοποιούνται καθημερινά σε διάφορες χρήσεις και θεωρούνται γενικά ασφαλή.  Η νικοτίνη αποτελεί ένα τοξικό και εθιστικό δηλητήριο με βλαβερές συνέπειες για την υγεία του χρηστή. Η Κανναβιδιόλη (CBD) είναι ένα φυσικό συστατικό της βιομηχανικής καννάβης (Cannabis Sativa L), και η κυκλοφορία του είναι νόμιμη στην Ελλάδα. Είναι ένα μη ψυχοδραστικό κανναβινοειδές που έχει βρεθεί στο φυτό της κάνναβης και διερευνάται επιστημονικά για διάφορους ιατρικούς λόγους. Η χρήση υγρών αναπλήρωσης με νικοτίνη ή κανναβιδιόλη (CBD), αποτελεί πάντοτε ελεύθερη επιλογή για τον κάθε χρήστη ο οποίος όμως έχει και την πλήρη ευθύνη των τυχόν αρνητικών συνεπειών από την χρήση της. Τα υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων που διατίθενται για πώληση από το www.globalvape.club, προορίζονται μόνο για καπνιστές άνω των 18 ετών και σε καμία περίπτωση δεν προορίζονται για χρήση από μη καπνιστές, παιδιά, εγκύους. Μην καταπίνετε τα υγρά αναπλήρωσης και αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. Κρατήστε μακριά από τα παιδιά και τα κατοικίδια. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για κακή χρήση και κατάχρηση των προϊόντων της από τον καταναλωτή.

 

Translate with Google

Εξυπηρέτηση-Πελατών

 

info@globalvape.club

 

Facebook Messenger

Scan Here

gvc-facebook-messenger

CONSUMER GOODS AND RETAIL

Εξοικονομείστε χρήματα, Σεβαστείτε την υγεία σας.

Το Φόρουμ για το ηλεκτρονικό κάπνισμα

vaping.gr

Στηρίζουμε την κοινότητα

Ελλήνων Ατμιστών

Ευρωπαϊκή  Πρωτοβουλία  "Ατμίστε  ελεύθερα“

Υποστήριξε  κι  εσύ !

European Free Vaping Initiative